Algemene (leverings)voorwaarden

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30100172 van toepassing en worden op verzoek toegezonden. U kunt ook een PDF downloaden vanaf hier.

Bankgegevens

BTW NL800616807B01 | Handelsregister 30106075
ABN-AMRO BANK, Postbus 2059, Utrecht, The Netherlands | BIC ABNANL2A | IBAN NL13ABNA0501804994

Disclaimer

PQR heeft aan de inhoud van deze site met zorg gewerkt. Toch kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Voor keuzes die u maakt op basis van informatie op deze site is PQR noch haar partners en leveranciers aansprakelijk. Op teksten en beeld is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Hergebruiken van informatie op deze site voor uw eigen doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van PQR.